धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर आपले स्वागत करीत आहे

आपणास कळविण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की, समाजाच्या भावबंधात व जीवनाच्या शुभांगणात विवाह योग्य उपवर-उपवधुंना एका मंचावर परीचय मिळावा हा आयोजनाचा मुख्य उद्देश आहे.

आपले स्नेहांकित

कार्यकारी मंडळ, धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर

अध्यक्ष

डॉ. ईश्वर कुरेकार

आयोजन समिती, उपवर – वधु परिचय मेळावा

अध्यक्ष

प्रा. विजय बदखल

कार्यकारी मंडळ, धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर

उपाध्यक्ष

श्री. लक्ष्मणराव धोबे

आयोजन समिती, उपवर – वधु परिचय मेळावा

उपाध्यक्ष

श्री. संतोष ताजणे

गॅलरी