• PH.: 07172-259918
  • dhanojekunbi@dhanojekunbisamajchandrapur.com
  • धनोजे कुणबी समाज मंदिर लक्ष्मीनगर, वडगांव रोड, चंद्रपूर
-->

धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर आपले स्वागत करीत आहे

आपणास कळविण्यात अत्यंत आनंद होत आहे की, समाजाच्या भावबंधात व जीवनाच्या शुभांगणात विवाह योग्य उपवर-उपवधुंना एका मंचावर परीचय मिळावा हा आयोजनाचा मुख्य उद्देश आहे.

आपले स्नेहांकित

कार्यकारी मंडळ, धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर

ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते

अध्यक्ष

कार्यकारी मंडळ, धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर

श्री. विनोद पिंपळशेंडे

उपाध्यक्ष

कार्यकारी मंडळ, धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर

श्री. अतुल देऊळकर

सचिव

कार्यकारी मंडळ, धनोजे कुणबी समाज चंद्रपूर

श्री. विनायक धोटे

सल्लागार

गॅलरी